fredag den 26. februar 2016

Referat fra generalforsamlingen

SFs generalforsamling på  Åle-Hjortsvang skole torsdag d. 25. februar kl 19.00
1. Valg af dirigent og referent
 Jens Bak- Andersen blev valgt til dirigent, Torsten Sonne Petersen til referent
2. Bestyrelsens beretning
Godkendt
3. Godkendelse af årsregnskab for 2015 v/ Dorthe Enevoldsen
Selvom vi har været igennem to valg i 2015 er kassebeholdningen meget tilfredsstillende. I budgettet reserveres midler til to valgkampe i 2016-17 med hovedvægt på kommunalvalget i 2017.
4. Indkomne forslag:
a. fastsættelse af lokalt kontingent
En kontingentforhøjelse blev drøftet, men forkastet, da kassebeholdningen er tilfredsstillende, og vi ønsker, at det skal være billigt at være medlem af SF
b. kommunalvalg 2017
Generalforsamlingen besluttede at søge et samarbejde med Enhedslisten og Alternativet med henblik på et valgforbund til kommunevalget, og i fællesskab at vise en anden vej end den det nuværende SV flertal. Vi vil vægte miljø, fællesskab og borgerinddragelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
formand Lene Petersen, genvalg
bestyrelsesmedlemmer:
Niels Erik Nielsen og Hans H Larsen, genvalg

6. Valg af suppleant:
På valg er: Jens Bak-Andersen.
Nyvalgt Jan Tidemand
7. Valg af revisorer:
På valg er: Jens Bak-Andersen, Birgitte Krusell og suppleant Inge Ditlevsen.
Der var genvalg til alle
8. Valg af delgerede til landsmøde og SF region Midtjylland
Ronny Roy Larsen er landsmødedelegeret
Birgitte Krusell er delegeret til SF Region Midtjylland
9. Eventuelt

Ingen kommentarer:

Send en kommentar