fredag den 26. februar 2016

Generalforsamlingen d. 25. februar på Åle-Hjortvang skole

SF havde en velbesøgt generalforsamling i aftes. Af formandens beretning fremgik at den lokale partiforening langsomt, men sikkert er på vej ud af den krise, der opstod efter deltagelsen i regeringssamarbejdet med Socialdemokraterne og de radikale. Der er igen medlemsfremgang og stigende aktivitet blandt medlemmerne.
Det sammenholdt med langsomt stigende vælgertilslutning i prognoserne, senest 6 %, giver håb.
Og håb er præcis det vi gerne vil tænde.
Et håb om en grønnere verden med et stærkere fællesskab og med mindre ulighed, og vil gerne lokalt inddrage borgerne i politikudvikling, der styrker dette håb.
Som noget nyt skal der arbejdes på at etablere en SF kvindegruppe med henblik på flere aktive kvinder i politik; men også for at bygge bro mellem forskellige kulturer.
Generalforsamlingen besluttede at søge et samarbejde med Enhedslisten og Alternativet med henblik på et valgforbund til kommunevalget, og i fællesskab at vise en anden vej end den det nuværende SV flertal går.
Hen over efteråret vil vi invitere borgerne til en række møder, hvor vi i fællesskab udvikler politik på en række centrale områder.
Desuden vil vi ud til så mange dagligstuemøder som muligt, dels for at fortælle om den politik, vi har udviklet; men især for at lytte til, hvad der rører sig hos borgerne.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar