søndag den 14. februar 2016

Generalforsamling i SF Hedensted torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.00


Mødelokalet, Åle - Hjortsvang skole, Pogensvej 5, 7160 Tørring. SF er vært ved en vand, øl og kaffe med brød.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.   Valg af dirigent og referent
2.   Formandens beretning v/Lene Petersen
3.   Godkendelse af årsregnskab for 2015 v/ Dorthe Enevoldsen
4.   Indkomne forslag: a)Fastsættelse af lokalt kontingent. b) kommunalvalg i 2017.
5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: formand Lene Petersen og
Bestyrelsesmedlemmer: Niels Erik Nielsen og Hans H. Larsen
6.   Valg af suppleant
På valg er: Jens Bak-Andersen
7.   Valg af revisorer.
På valg er: Jens Bak Andersen, Birgitte Krusell, Inge Ditlevsen
8. Valg af delegeret til landsmøde og SF region Midtjylland
8.   Eventuelt

Ingen kommentarer:

Send en kommentar