tirsdag den 25. februar 2020

Generalforsamling

SF-Hedensted afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 19. marts kl. 19.00.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Nærmere info følger

Billedresultat for generalforsamling

torsdag den 7. marts 2019

BREAKING: SF-Hedensted har fået ny formand

Jette Winther Søby er onsdag d. 6. marts 2019 valgt som ny formand for SF-Hedensted, på partiets
generalforsamling. Hun afløser Lene Petersen, der har været formand siden 2005. Jette er 38 år, gift
og har tre børn. Hun bor i Juelsminde og arbejder til dagligt i Tørring.
Den afgående formand, Lene, har valgt ikke at genopstille som formand, men vil stadig være en del
af de garvede kræfter i partiets bagland.
”Jeg synes, at det lød som en spændende udfordring, da jeg blev opfordret til at stille op som
formand. Jeg glæder mig til at videreføre det engagerede arbejde Lene har lagt i partiet og ser frem
til at komme i gang med formandskabet, men går også ydmygt til opgaven. Jeg kender efterhånden
lokalafdelingen godt, og ved at der er stærke ildsjæle i partiet, der brænder for at føre SF-politik.
Mit håb er, at jeg kan bidrage med at trække endnu flere kræfter ind i partiarbejdet. SF står stærkt i
meningsmålingerne på landsplan, hvilket giver håb om at vi i fremtiden også på lokalt plan, kan
fortsætte det gode arbejde med at bekæmpe ulighed. Det gælder jo over hele livsspændet – man kan sige fra vugge til grav. Jeg ønsker at kæmpe for værdige liv, for både børn, unge såvel som ældre.
Desuden har vi nogle stærke miljøforkæmpere i lokalafdelingen, både i Torsten Sonne, som er vores
byrådsmedlem, såvel som i Jan Tidemand, der er opstillet til folketinget. SF går en spændende
fremtid i møde. Jeg er stolt over, at være en del af holdet.”
Citat: Jette Winther Søby

onsdag den 30. januar 2019

Generalforsamling 6. marts 2019 kl 19 i Hornsyld Idrætscenter

Generalforsamling for SF Hedensted er onsdag den 6. marts 2019 Kl. 19.00 – 21.00 Sted: Det blå lokale, Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld Kom og mød din folketingskandidat Jan Tidemand. Dagsorden i følge vedtægterne Forslag skal være formanden i hænde senest den 27 februar 2019 (lenepeters@gmail.com) Nye medlemmer er velkomne!søndag den 29. april 2018

Jan Tidemand er ny folketingskandidat

SF Hedensted har valgt ny folketingskandidat, nemlig lærer og naturvejleder Jan Tidemand. 

Dette vil jeg kæmpe for:

Et godt liv i et godt land.
Vi skal udvikle Danmark. Vi skal have vækst, men også have værdier! Derfor skal vi kunne tjene penge, så både vi selv og samfundet kan leve og trives. Så skoler og uddannelser kan leve og trives, så sundhedsvæsenet kan helbrede os, når vi er syge, så gamle og syge kan passes og have det godt.
Det mærkelige er, at det private erhvervsliv må vækste, men samfundet må ikke! Det skal blive billigere at drive et samfund, selvom det alt andet lige hele tiden bliver dyrere, når vi køber ydelser hos de stadigt talrigere private leverandører.
Vi får kun et stærkere Danmark, hvis flest mulig mennesker trives. Det er det vi alle må kæmpe for: Et godt liv i et godt land.
Jan Tidemand
Bagervænget 5, 7150 Barrit. Tlf 52580969,
mail
 jan@tidemands-naturtjeneste.dk

Jeg bor sammen med Jette, vi har hver især 3 børn, de 5 er voksne.
Mine interesser ud over familien er: Natur og miljø, samfundet, at lære og at lære fra mig, og havens mysterier :-)

tirsdag den 5. december 2017

TUSIND TAK TIL ALLE DER STEMTE SF


Vi fik et supergodt valg med en fremgang på 208 til i alt 1037 stemmer. Det giver et fornyet mandat til Torsten Sonne Petersen.
Desværre rakte det ikke repræsentation i byrådet til vores venner i valgforbundet fra Enhedslisten.
Til gengæld bliver Kasper Glyngø, Socialdemokratiet, ny borgmester.
Vi glæder os til samarbejdet.
Vi ser frem til 4 år, hvor vi i byrådet vil arbejde benhårdt for en grønnere kommune med større fokus på stærke fællesskaber.
Vi vil også bruge de næste 4 år til at forsøge at samle venstrefløjen i Hedensted kommune med henblik på at skabe et stærkere alternativ til venstre for midten

fredag den 10. november 2017

Stem SF til byrådsvalget i Hedensted

En stemme på SF er en stemme for
1. Bedre miljø og mere vild natur. 
Danmark er et af verdens mest intensivt dyrkede lande, derfor er det vigtigt at værne om vores vilde natur
2. Mere kildesortering af husholdningsaffald med afhentning af flere fraktionen. 
Det skal ikke være en forudsætning for bæredygtig håndtering af affald, at man har både bil og trailer, så man kan komme på genbrugspladsen
3. Udvikling af det lokale demokrati. 
Vi vil styrke lokalrådene, og mulighed for borgerdrevne forslag i byrådet
4. At bevare og styrke de lokale fællesskaber: 
Folkeskolen, dagpasningen, plejehjemmet, idrætsforeningen osv
5. Fleksibel arbejdstid: Medarbejderne skal have mulighed for at gå op  eller ned i tid afhængig af deres livssituation.
6. Mere tillid og mindre kontrol

En stemme på SF er en stemme imod
1. Tårnhøje direktørlønninger. 
Det skal være slut med åremålsansættelser og store fratrædelsesgodtgørelser
2. Lønstigninger til byrådet. 
Vi synes at især udvalgsformændene fik en alt for stor stigning i vederlaget 1. januar 2017
3. Dobbeltmandater i byrådet
Det skal ikke være muligt at sidde i byrådet og folketinget eller regionen på én gang. Det stiller SF forslag om i folketinget
4. Skattely og skatteunddragelse: Hedensted kommune skal ikke samarbejde med firmaer der udnytter skattely