torsdag den 28. januar 2021

Kommentar til "udkast til projektbeskrivelse vedrørende afdækning af beskæftigelsesområdet"

 


Måske behøver I ikke en ekstern konsulent Hedensted Kommune!

På byrådsmødet onsdag 27/1 i Hedensted, skal det mundrette ”Udkast til projektbeskrivelse vedrørende afdækning af beskæftigelsesområdet” drøftes og der skal tages stilling til brug af ekstern konsulent.

Jeg hæfter mig ved følgende: ”Den politiske intension er altså at afdække, hvilke mulige økonomiske håndtag der kan skrues på i beskæftigelsesindsatsen”. Projektet skal afdække ”Beskæftigelsestilbuddenes økonomi”, ” Om borgerne får en juridisk fair behandling efter lovens forskrifter, hverken mere eller mindre” og sluttelig ”Om kommunikationen med borgerne opleves værdig og respektfuld”.

Så altså, der skal spares, loven skal overholdes, men man vil sikre sig at ingen på nogen måde får for meget! Allerede der, synes jeg som borger, at kommunikationen opleves meget lidt værdig og respektfuld!

De strategiske målsætninger i kommunen er: 

-          At andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres”

-          ” At færre borgere er langtidsledige og langtidssyge”

-          ”At virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft”

Konsulenten skal derefter producere en mængde datamateriale med en række ”benchmarks”. Enhver borger kan nok se, at det politiske udvalg ikke er interesseret i at høre om nogens syge moster. Det er i hvert fald ikke den borgernærhed der lægges for dagen…

Målet for den eksterne konsulent der ønskes på sagen, er da også tredelt. Det første er således afdækning af økonomien, det andet er afdækning af hvordan der sanktioneres, og sidst, hvordan borgeren oplever det, herunder om de fagligt ansatte taler samme sprog som borgeren. Det sidste kan jeg ikke svare på, men tror og håber det. Til gengæld kan jeg vist allerede se, at kommunen ikke taler værdigt og respektfuldt til borgerne, det behøver man næppe en konsulent til at konstatere.

En beskæftigelsesindsats kan være fornuftigt, men imellem økonomi, strategisk målsætning og ønsket om virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft – hvornår lytter man så til borgerne? For er det ikke der et menneskes værdighed ligger – at blive lyttet til?

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF-Hedensted til KV21

tirsdag den 26. januar 2021

Replik til artikel: Man må da sige, at der trækkes op til uforsonlighed i næste byrådsperiode

Mads-Peder Winther Søby, Spidskandidat SF-Hedensted kv21


Replik til artiklen: DF vil ikke pege på venstre til borgmesterposten (HSFO)

Det er meget besynderligt, at med knap et år til kommunalvalget, så diskuteres der allerede borgmesterpost, og især, hvem der skal besætte den? Man må da sige, at der i artiklen trækkes op til uforsonlighed i næste byrådsperiode! Nok har en af vores folkekære entertainere sagt: ”Enighed gør dum”, men det er nok ikke det eneste der er fordummende her i verden. Faktisk er det en kedelig artikel med en træls tendens. For det første, så kan ingen i vores lille kommune være tjent med hårdt optrukne fronter allerede inden der tales politisk indhold. For det andet, så er det dybest set ikke særligt interessant at fordele borgmesterkæder, førend vi ved, hvad den glade modtager vil bruge den til!

For mit eget vedkommende, så gælder det, at jeg ønsker valg til byrådet for at gøre en forskel for kommunens borgere – ikke for at bedrive politisk fnidder fnadder. Tiden må være moden til at række ud og skabe gode løsninger for byens borgere. Skabe en grøn og bæredygtig kommune, sikre gode forhold for kommunens svageste ældre, sikre ordentlige daginstitutioner og skoler, skabe grøn erhvervsudvikling og en landsbykommune i bæredygtigheden og fællesskabets tegn, som vi kan være stolte over. Det kræver samarbejde på kryds og tværs. For at lave en krølle på halen af min pointe, så lad mig bruge et gammelt Radikalt Venstre citat: ”Det afgørende er ikke, hvem vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om”. I øvrigt, så genbrugte Kristian Thulesen Dahl citatet i 2015.

Lad os skabe en fantastisk kommune sammen. I SF vil vi samarbejde med alle, der vil gøre den vision til virkelighed.

Spidskandidat for SF-Hedensted til KV21

Mads-Peder Winther Søby


https://hsfo.dk/artikel/replik-til-artikel-man-m%C3%A5-da-sige-at-der-tr%C3%A6kkes-op-til-uforsonlighed-i-n%C3%A6ste-byr%C3%A5dsperiode

søndag den 24. januar 2021

Spidskandidat til KV 2021

 SF har valgt Mads-Peder Winther Søby som spidskandidat til byrådsvalget 16. november 2021


I forbindelse med det kommende kommunalvalg i 2021, håber jeg på et mandat i byrådet for SF-Hedensted. 

Jeg var opstillet til kommunalvalget 2017, hvor SF fik et flot valgresultat, tillige med et SF-byrådsmedlem, Torsten Sonne Petersen.

Torsten har valgt ikke at genopstille til kv21. Jeg vil gerne fortsætte det flotte stykke arbejde Torsten har lagt i byrådet og kæmpe videre for røde og grønne mærkesager med støtte fra medlemmerne i SF-Hedensteds baggrundsgruppe.

Jeg vil være med til at præge Hedensted Kommune i en retning af endnu større lighed, hvor der samtidig er plads til forskellighed ved at holde fokus på ”det gode liv for alle”, dvs. både ældre, børnehavebørn, skolebørn og alle dem midt imellem. Jeg mener, at en stor del af sammenhængskraften i vores vidtstrakte kommune, hviler på en fundamental respekt imellem lokalsamfundene - vi har i Hedensted Kommune nogle fælles muligheder, såvel som udfordringer.

Jeg vil f.eks. diskutere og tage debatten og værdidiskussionen om bosætningspolitikken i Hedensted Kommune. Jeg mener ikke, at det meget ensidige fokus, der er, på øget bosætning i kommunen, af rent økonomiske hensyn, er fyldestgørende. Der mangler en værdi-diskussion om, hvad det er for en kommune vi ønsker at overlevere til fremtiden. En diskussion om hvordan vi fastholder og udbygger en landkommune i balance. Hvor ikke alene økonomi, men også det gode liv er i fokus, når talen falder på bosætning.

I den diskussion, er der mange parametre der spiller ind, for at skabe en sammenhængskraft, der er altafgørende for en kommune i balance. Det handler både om solide og anstændige kommunale institutioner, om en stor bevidsthed omkring Hedensted Kommunes særegne natur i dobbelt forstand – både den skov, strand og eng der omgiver os, men også den natur der indkapsler det at bo tæt ved naturen i en landkommune.

Derudover handler det om gode omgangsformer. Både i de mellemmenneskelige relationer, men så sandelig også i måden forvaltningen omtaler og taler til borgerne.

Vi skal ikke have en kommune, der er ét stort sammenhængende parcelhuskvarter. Det er hverken vores indre natur eller ydre natur tjent med!

Særligt, synes jeg, der mangler fokus på vores kulturområde i Hedensted. Jeg tror det er nok så vigtigt et parameter, for bosætning og bo-glæde, at vi i Hedensted Kommune har, og opbygger, nogle stærke kulturinstitutioner og kulturtilbud, der kan understøtte det gode liv for borgerne.

Jeg tror grundlæggende ikke på, at mennesker bosætter sig i en ”kommune” – de bosætter sig steder, hvor de kan se chancen for det gode liv udfolde sig, både for dem selv og deres børn. I den sammenhæng vægter velfunderede institutioner, solide kulturtilbud som velassorterede biblioteker o.a.

I det hele taget vægter alle mennesker stærke fællesskaber og tryghed, når de bosætter sig. Det er i øvrigt de selvsamme ting, alle os der bor i Kommunen sætter pris på.

Sidst, men ikke mindst, så håber jeg på en god og saglig tone i valgkampen. Godt Kv21 til alle.


tirsdag den 25. februar 2020

Generalforsamling

SF-Hedensted afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 19. marts kl. 19.00.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Nærmere info følger

Billedresultat for generalforsamling

torsdag den 7. marts 2019

BREAKING: SF-Hedensted har fået ny formand

Jette Winther Søby er onsdag d. 6. marts 2019 valgt som ny formand for SF-Hedensted, på partiets
generalforsamling. Hun afløser Lene Petersen, der har været formand siden 2005. Jette er 38 år, gift
og har tre børn. Hun bor i Juelsminde og arbejder til dagligt i Tørring.
Den afgående formand, Lene, har valgt ikke at genopstille som formand, men vil stadig være en del
af de garvede kræfter i partiets bagland.
”Jeg synes, at det lød som en spændende udfordring, da jeg blev opfordret til at stille op som
formand. Jeg glæder mig til at videreføre det engagerede arbejde Lene har lagt i partiet og ser frem
til at komme i gang med formandskabet, men går også ydmygt til opgaven. Jeg kender efterhånden
lokalafdelingen godt, og ved at der er stærke ildsjæle i partiet, der brænder for at føre SF-politik.
Mit håb er, at jeg kan bidrage med at trække endnu flere kræfter ind i partiarbejdet. SF står stærkt i
meningsmålingerne på landsplan, hvilket giver håb om at vi i fremtiden også på lokalt plan, kan
fortsætte det gode arbejde med at bekæmpe ulighed. Det gælder jo over hele livsspændet – man kan sige fra vugge til grav. Jeg ønsker at kæmpe for værdige liv, for både børn, unge såvel som ældre.
Desuden har vi nogle stærke miljøforkæmpere i lokalafdelingen, både i Torsten Sonne, som er vores
byrådsmedlem, såvel som i Jan Tidemand, der er opstillet til folketinget. SF går en spændende
fremtid i møde. Jeg er stolt over, at være en del af holdet.”
Citat: Jette Winther Søby

onsdag den 30. januar 2019

Generalforsamling 6. marts 2019 kl 19 i Hornsyld Idrætscenter

Generalforsamling for SF Hedensted er onsdag den 6. marts 2019 Kl. 19.00 – 21.00 Sted: Det blå lokale, Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld Kom og mød din folketingskandidat Jan Tidemand. Dagsorden i følge vedtægterne Forslag skal være formanden i hænde senest den 27 februar 2019 (lenepeters@gmail.com) Nye medlemmer er velkomne!søndag den 29. april 2018

Jan Tidemand er ny folketingskandidat

SF Hedensted har valgt ny folketingskandidat, nemlig lærer og naturvejleder Jan Tidemand. 

Dette vil jeg kæmpe for:

Et godt liv i et godt land.
Vi skal udvikle Danmark. Vi skal have vækst, men også have værdier! Derfor skal vi kunne tjene penge, så både vi selv og samfundet kan leve og trives. Så skoler og uddannelser kan leve og trives, så sundhedsvæsenet kan helbrede os, når vi er syge, så gamle og syge kan passes og have det godt.
Det mærkelige er, at det private erhvervsliv må vækste, men samfundet må ikke! Det skal blive billigere at drive et samfund, selvom det alt andet lige hele tiden bliver dyrere, når vi køber ydelser hos de stadigt talrigere private leverandører.
Vi får kun et stærkere Danmark, hvis flest mulig mennesker trives. Det er det vi alle må kæmpe for: Et godt liv i et godt land.
Jan Tidemand
Bagervænget 5, 7150 Barrit. Tlf 52580969,
mail
 jan@tidemands-naturtjeneste.dk

Jeg bor sammen med Jette, vi har hver især 3 børn, de 5 er voksne.
Mine interesser ud over familien er: Natur og miljø, samfundet, at lære og at lære fra mig, og havens mysterier :-)