onsdag den 20. marts 2013

SFs generalforsamlingen 18. marts 2013
Jens Bak Andersen blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet inden han gav ordet til formand Lene Petersen, der fremlagde bestyrelsens beretning
Valgt til bestyrelsen blev uændret:
Lene Petersen, formand
Dorthe Enevoldsen, kasserer og
Kaj Greve
Ny suppleant er Kristian Dreinø, Juelsminde
Der var genvalg af de to revisorer Birgitte Krusell og Jens Bak Andersen, revisorsuppleant blev Niels Erik Nielsen.
Kim Holm blev valgt til landsmødedelegeret
Birgitte Krusell repræsenterer SF-Hedensted til Region Midtjyllands delegeretmøde.
Koordinatorer til kommunalvalget i november blev Kaj Greve, Juelsminde, og Hans Herman Larsen, Stouby
Umiddelbart efter generalforsamlingen iværksættes valgprocedure for ny folketingskandidat i stedet for Michael Bendixen, som har valgt at forlade partiet.
Bestyrelsens kandidat er Lasse Eriksen, der er et kendt ansigt i kommunen, da han tidligere har været såvel byråds- som folketingskandidat.

Af formandens beretning fremgik bl.a.:
"SF har haft det svært før. Formanden for partiet beder os bakke op nu. Vores ministre og folketingsmedlemmer knokler alt det de kan for det her parti. Vi er med i regeringen og lad os nu bakke op. Partiet lærer rigtig meget af at være i regering og skal lære at finde midlerne til den politik og den omstilling til et bæredygtigt samfund, som vi kæmper for:
En bæredygtig fremtid med: genbrug igen og igen, et opgør med smid væk kulturen, hvor ressourcerne genanvendes i lukkede kredsløb, og produkter designes til at holde længst muligt. Leje i stedet for eje, ved at sænke arbejdstiden, så vi kan fordele det arbejde, der er og være der mere for familien og fællesskabet.
Lad os arbejde for et bæredygtigt regnskab for al den aktivitet der sættes i gang, fra vugge til vugge.
Så hermed opfordringen: Bak op om SF Hedensted og hjælp med at ændre holdninger med din aktivitet."
Fra kasserens beretning:
Partiforeningen har en sund økonomi og kom ud af 2012 med et overskud på kr 33745.
Til gengæld forventes et underskud på  kr 55893 i 2013 i det et opsparet overskud forventes brugt til valgkamp

Udtalelse fra generalforsamlingen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar