onsdag den 20. marts 2013

Generalforsamlingen udtaler


Hold fingrene fra overenskomsten
I SF-Hedensted er vi bekymrede for forløbet af forhandlingerne om lærernes arbejdstid og KL’s varslede lock out. Det er ødelæggende for Folkeskolen, den gensidige tillid og det gode samarbejde, der er opbygget over årene forsvinder, hvis parterne ikke når til enighed, og det er ødelæggende for den danske aftalemodel, hvis regeringen blander sig i forløbet.
Vi tror og håber, at fornuften sejrer
Vi er betænkelige ved den økonomiske politik, der efter vores overbevisning fører til større ulighed, og nedlæggelse af offentlige arbejdspladser.  
Det kommer næppe bag på nogen, at det ville få omkostninger for SF at tage del i en mindretalsregering med de kompromiser det indebærer. Desværre er det ikke altid SF’s fingeraftryk på f. eks. vækstpakken, der er kommunikeret klarest ud,
Til gengæld er det helt klart både SF’s grønne og SF’s røde politik, der kommer til udtryk, når eftersynet af Nordsøaftalen sikrer 27,5 milliarder kroner til grøn omstilling af den kollektive trafik. Elektrificeringen af det danske jernbanenet er en kæmpegevinst for miljøet og en investering rigtig mange mennesker vil mærke i deres hverdag i form af kortere rejsetid, en investering, der i følge forskerne vil få danskerne til at vælge den kollektive trafik, og en investering, der også bringer vores lokalområde tættere på resten af verden.
I det lokalpolitiske arbejde er vi ikke bundet af hensyn til regeringssamarbejdet, og i kommunalpolitikken vil vi fortsat profilere SF som det grønne, venstreorienterede parti vi altid har været og stadig er.
Solidariteten er grundstenen i vores arbejde for at sikre demokratiet, et bæredygtigt miljø og ordentlige sociale vilkår. Vi vil sætte fokus på disse emner, således at hensynet til demokratiet, miljøet og de socialt svage grupper prioriteres i alle de beslutninger vi er med til at træffe.
Derfor sagde byrådsgruppen også nej til det seneste budgetforlig, der rummede forringelser på senior- og handicapområdet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar