søndag den 3. marts 2013

SF's profil

Hedensted kredsens folketingskandidat Michael Bendixen har valgt at forlade partiet. Det giver mig anledning til følgende betragtninger i forhold til den aktuelle politiske situation: I SF-Hedensted er vi glade for landsledelsens klare opbakning til regeringssamarbejdet. Vi er i gang med et stykke arbejde, der skal gøres færdig. Resultaterne ser ikke altid lige godt ud set med SF øjne, men sådan er vilkårene, når vi er med i et bredt regeringssamarbejde
Det kommer næppe bag på nogen, at det ville få omkostninger for SF at tage del i regeringens helt nødvendige reform af den danske velfærdsmodel, og det er desværre ikke SFs fingeraftryk på vækstpakken, der er kommunikeret klarest ud.

Til gengæld er det helt klart både SF’s grønne og SF’s røde politik, der kommer til udtryk, når eftersynet af Nordsøaftalen sikrer 27,5 milliarder kroner til grøn omstilling af den kollektive trafik. Elektrificeringen af det danske jernbanenet er en kæmpegevinst for miljøet og en investering rigtig mange mennesker vil mærke i deres hverdag i form af kortere rejsetid, en investering, der i følge forskerne vil få danskerne til at vælge den kollektiv trafik, en investering, der også bringer vores lokalområde tættere på resten af verden.
I det lokalpolitiske arbejde er vi ikke bundet af hensyn til regeringssamarbejdet, og i  SF-Hedensted vil vi fortsat forsøge at profilere SF som det grønne, venstreorienterede parti vi stadig er.

Solidariteten er grundstenen i vores arbejde for at sikre demokratiet, et bæredygtigt miljø og ordentlige sociale vilkår. Vi vil sætte fokus på disse emner, således at hensynet til demokratiet, miljøet og de socialt svage grupper prioriteres i alle de beslutninger vi er med til at træffe.


Torsten Sonne Petersen
Byrådsmedlem

Ingen kommentarer:

Send en kommentar