torsdag den 1. september 2016

Referat fra bestyrelses og medlemsmøde den 29. august 2016.

  Vi havde besøg af vores folketingskandidat Lasse Eriksen. Vi drøftede plan ved hurtigt valg, samt en plan i forhold til valg 2018. Vi aftalte at bestyrelsen  hurtigt skal indkaldes og sammen med Lasse lægge en slagplan.
Lasse foreslog at han arbejdede sammen med vores kommunalbestyrelsesmedlem om fælles sager, som så kan belyses fra kommunalt og nationalt synspunkt.
Plan for nu:
1. En pressemeddelelse skal udsendes når Lasse har godkendt( LP)
2. Samarbejde med Østkredsen. Deltagelse i messer, gode samlingssteder, folkemusikfestival o. lign. ( Lasse og bestyrelsen)
3. Aktuelle emner: privatisering af forsyningsvirksomheder skal undgås: vand, el, varme, boligselskaber, desuden offentlig transport, skat( Lasse)
4. Opstillingmødet, der var planlagt til den 13. september flyttes til onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00 på Stjernevejskolen, Hedensted pga mange afbud. Husk det i kalender!
5. Der er valg til landsledelsen. Du kan stemme elektronisk.Ingen kommentarer:

Send en kommentar