søndag den 5. juni 2016

BORGERNES FORSAMLINGSHUS

SF har sammen med Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet stiftet foreningen
BORGERNES FORSAMLINGSHUS.

BORGERNES FORSAMLINGSHUS er et lokalt, tværpolitisk debatforum, der skal medvirke til at genskabe en folkelig politisk debatkultur, og skabe en platform, hvor borgerne er med til at sætte den politiske dagsorden 
Vi vil lave debatarrangementer i Hedensted Kommune, der giver borgere og politikere mulighed for at mødes på lige fod og diskutere aktuelle emner/problemstillinger.
Vi vil skabe et åbent rum, hvor borgere og politikere mødes til en uforpligtende dialog
Der debatteres lokale/kommunale emner, primært aktuelle. Lejlighedsvis kan også aktuelle landspolitiske, europæiske eller globale emner komme på dagsordenen
Møderne styres af en neutral, upartisk mødeleder. Der anvendes forskellige arbejdsformer/mødeformer afhængigt af mødets tema.
Møderne afholdes på skift i kommunens forsamlingshuse; det er ambitionen på sigt at nå rundt til alle forsamlingshuse/lokalsamfund.
BORGERNES FORSAMLINGSHUS har sin egen side på Facebook. Her kan du følge med i Hvad der sker, og du kan komme med ideer til temaer, der skal debatteres


Ingen kommentarer:

Send en kommentar