søndag den 24. januar 2021

Spidskandidat til KV 2021

 SF har valgt Mads-Peder Winther Søby som spidskandidat til byrådsvalget 16. november 2021


I forbindelse med det kommende kommunalvalg i 2021, håber jeg på et mandat i byrådet for SF-Hedensted. 

Jeg var opstillet til kommunalvalget 2017, hvor SF fik et flot valgresultat, tillige med et SF-byrådsmedlem, Torsten Sonne Petersen.

Torsten har valgt ikke at genopstille til kv21. Jeg vil gerne fortsætte det flotte stykke arbejde Torsten har lagt i byrådet og kæmpe videre for røde og grønne mærkesager med støtte fra medlemmerne i SF-Hedensteds baggrundsgruppe.

Jeg vil være med til at præge Hedensted Kommune i en retning af endnu større lighed, hvor der samtidig er plads til forskellighed ved at holde fokus på ”det gode liv for alle”, dvs. både ældre, børnehavebørn, skolebørn og alle dem midt imellem. Jeg mener, at en stor del af sammenhængskraften i vores vidtstrakte kommune, hviler på en fundamental respekt imellem lokalsamfundene - vi har i Hedensted Kommune nogle fælles muligheder, såvel som udfordringer.

Jeg vil f.eks. diskutere og tage debatten og værdidiskussionen om bosætningspolitikken i Hedensted Kommune. Jeg mener ikke, at det meget ensidige fokus, der er, på øget bosætning i kommunen, af rent økonomiske hensyn, er fyldestgørende. Der mangler en værdi-diskussion om, hvad det er for en kommune vi ønsker at overlevere til fremtiden. En diskussion om hvordan vi fastholder og udbygger en landkommune i balance. Hvor ikke alene økonomi, men også det gode liv er i fokus, når talen falder på bosætning.

I den diskussion, er der mange parametre der spiller ind, for at skabe en sammenhængskraft, der er altafgørende for en kommune i balance. Det handler både om solide og anstændige kommunale institutioner, om en stor bevidsthed omkring Hedensted Kommunes særegne natur i dobbelt forstand – både den skov, strand og eng der omgiver os, men også den natur der indkapsler det at bo tæt ved naturen i en landkommune.

Derudover handler det om gode omgangsformer. Både i de mellemmenneskelige relationer, men så sandelig også i måden forvaltningen omtaler og taler til borgerne.

Vi skal ikke have en kommune, der er ét stort sammenhængende parcelhuskvarter. Det er hverken vores indre natur eller ydre natur tjent med!

Særligt, synes jeg, der mangler fokus på vores kulturområde i Hedensted. Jeg tror det er nok så vigtigt et parameter, for bosætning og bo-glæde, at vi i Hedensted Kommune har, og opbygger, nogle stærke kulturinstitutioner og kulturtilbud, der kan understøtte det gode liv for borgerne.

Jeg tror grundlæggende ikke på, at mennesker bosætter sig i en ”kommune” – de bosætter sig steder, hvor de kan se chancen for det gode liv udfolde sig, både for dem selv og deres børn. I den sammenhæng vægter velfunderede institutioner, solide kulturtilbud som velassorterede biblioteker o.a.

I det hele taget vægter alle mennesker stærke fællesskaber og tryghed, når de bosætter sig. Det er i øvrigt de selvsamme ting, alle os der bor i Kommunen sætter pris på.

Sidst, men ikke mindst, så håber jeg på en god og saglig tone i valgkampen. Godt Kv21 til alle.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar