torsdag den 28. januar 2021

Kommentar til "udkast til projektbeskrivelse vedrørende afdækning af beskæftigelsesområdet"

 


Måske behøver I ikke en ekstern konsulent Hedensted Kommune!

På byrådsmødet onsdag 27/1 i Hedensted, skal det mundrette ”Udkast til projektbeskrivelse vedrørende afdækning af beskæftigelsesområdet” drøftes og der skal tages stilling til brug af ekstern konsulent.

Jeg hæfter mig ved følgende: ”Den politiske intension er altså at afdække, hvilke mulige økonomiske håndtag der kan skrues på i beskæftigelsesindsatsen”. Projektet skal afdække ”Beskæftigelsestilbuddenes økonomi”, ” Om borgerne får en juridisk fair behandling efter lovens forskrifter, hverken mere eller mindre” og sluttelig ”Om kommunikationen med borgerne opleves værdig og respektfuld”.

Så altså, der skal spares, loven skal overholdes, men man vil sikre sig at ingen på nogen måde får for meget! Allerede der, synes jeg som borger, at kommunikationen opleves meget lidt værdig og respektfuld!

De strategiske målsætninger i kommunen er: 

-          At andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres”

-          ” At færre borgere er langtidsledige og langtidssyge”

-          ”At virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft”

Konsulenten skal derefter producere en mængde datamateriale med en række ”benchmarks”. Enhver borger kan nok se, at det politiske udvalg ikke er interesseret i at høre om nogens syge moster. Det er i hvert fald ikke den borgernærhed der lægges for dagen…

Målet for den eksterne konsulent der ønskes på sagen, er da også tredelt. Det første er således afdækning af økonomien, det andet er afdækning af hvordan der sanktioneres, og sidst, hvordan borgeren oplever det, herunder om de fagligt ansatte taler samme sprog som borgeren. Det sidste kan jeg ikke svare på, men tror og håber det. Til gengæld kan jeg vist allerede se, at kommunen ikke taler værdigt og respektfuldt til borgerne, det behøver man næppe en konsulent til at konstatere.

En beskæftigelsesindsats kan være fornuftigt, men imellem økonomi, strategisk målsætning og ønsket om virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft – hvornår lytter man så til borgerne? For er det ikke der et menneskes værdighed ligger – at blive lyttet til?

Mads-Peder Winther Søby

Spidskandidat for SF-Hedensted til KV21

Ingen kommentarer:

Send en kommentar