mandag den 23. januar 2017

Offentligt møde om FN's 17 verdensmål med oplæg v. Andreas Canvin

FN's 17 verdensmål
I SF vil vi gerne formulere lokale, bæredygtige udviklingsmål ud fra FN's verdensmål, som alle verdens lande bakker op om. Kunne du tænke dig at være med?
Vi inviterer til møde onsdag d. 8. februar kl 19.00 på Stjernevejskolen
Aftenens program
1. Oplæg om FNs 17 verdensmål v. Andreas Canvin, aktivist og borgerjournalist for LADDER
2. Vi formulerer 17 lokale Hedensted mål
3. Vi sætter handlinger på målene
Offentligt møde.
Alle er velkomne
sf-hedensted.dk

Den 25. september 2015 vedtog ambitiøse verdensmål for bæredygtig udvikling.
FN's 17 VERDENSMÅL ER:
1. AFSKAF FATTIGDOM
2. STOP SULT
3. SUNDHED OG TRIVSEL
4. KVALITETSUDDANNELSE
5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
6. RENT VAND OG SANITET
7. BÆREDYGTIG ENERGI
8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
10. MINDRE ULIGHED
11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
13. KLIMAINDSATS
14. LIVET I HAVET
15. LIVET PÅ LAND
16. FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
17. STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØG MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENE


Billedresultat for FNs 17 verdensmål

Ingen kommentarer:

Send en kommentar