torsdag den 19. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen 18. marts

Fra formandens beretning lød det:
SF er ved at stabilisere sig efter at SF trådte ud af regering og fik ny formand i Pia Olsen Dyhr sidste år. Vi har en formand , som arbejder hårdt og støt på at rejse partiet igen. Vi fik et godt EU valg med 10,9 % af stemmerne. Ellers arbejdes der lokalt, med at bakke vores byrådsmedlem op bl.a ved en stabil baggrrundsgruppe. Det kommende års arbejde vil dreje sig om folketingsvalget og om at bakke op om vores lokale kandidat Lasse Eriksen. Der er fokus på rekruttering af nye medlemmer og sikring af et generationsskifte i bestyrelsen. 

Politisk vil SF investering i mennesket, og vi siger at
- vores børn er den bedste aktie
- vi skal løse dagpengeproblemet
- naturen har ikke brug for mere varm luft


1. Birgitte Krusell blev valgt til dirigent, Torsten Petersen til referent
2. Bestyrelsens beretning
   Godkendt
3.Godkendelse af regnskab
   Godkendt
   Fastsættelse af lokalt kontingent drøftes på generalforsamlingen 2015
4. Drøftelse af hovedlinjerne for det kommende års arbejde
Sikre et godt folketingsvalg
Rekruttering af nye medlemmer
Generationsskifte i bestyrelsen
5. Indkomne forslag
   Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
-formand, Lene Petersen ( ikke på valg)
-kasserer, genvalg, Dorthe Enevoldsen
-øvrige bestyrelsesmedlemmer, Niels Erik Nielsen, Hans Larsen
7. valg af suppleant til bestyrelsen, Jens Bak-Andersen
8. valg af to revisorer og en suppleant
Genvalg af Jens Bak Andersen, nyvalg Birgitte Krusell, suppleant Inge Ditlevsen
9. Valg af delegerede til Landsmøde og SF region Midtjylland
Birgitte Krusell: fokus på samarbejde med partiforeningerne, debatmøder,
Torsten delegeret, Kim tilhører, spørge Andreas,
10. Evt. Medlemsmøde med input til valgkampaktiviteter 27/4,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar