mandag den 28. januar 2013

Generalforsamling og opstillingsmøde

Generalforsamlingen bliver mandag den 18. marts 2013 kl. 19.00 i forbindelse med Baggrundsgruppemødet på Rådhuset.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. valg af dirigent og referent
2. bestyrelsens årsberetning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virke i det      
   kommende år
5. Indkomne forslag:
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Formand (vælges lige år for en 2-årig periode)
  • Kasserer (vælges ulige år for en 2-årig periode)
  • 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
9. valg af delegerede til landsmøde og SF region Midtjylland
10. Eventuelt

Opstilling af kandidater til byrådsvalget 19. november
1. Valg af kandidater
2. Valg af opstillingsform: sideordnet eller partiliste
3. Valgforbund
3. Valg af Valgkampkoordinatorer
4. Vedtagelse af valgprogram
5. Drøftelse af valgkampaktiviteter

Ingen kommentarer:

Send en kommentar