onsdag den 29. marts 2017

Referat fra generalforsamling i SF Hedensted afholdt den 27.03.17 på Stjernevejsskolen i Hedensted:


Birgitte blev valgt som dirigent. GF var rettidig indkaldt. Bestyrelsens årsberetning og regnskab blev godkendt. Derefter drøftelse af foreningens virke det kommende år, som står i kommunal og regionsrådsvalgets tegn.
Valg til bestyrelsen: Dorthe Enevoldsen genvalgtes til kasserer. Birgitte Krusell erstatter Niels Erik Nielsen i bestyrelsen. Supp: Kim Holm. Revisorer: Jens Bak- Andersen, Birgitte Krusell, samt supp. Inge Ditlevsen
Valg af delegeret til SF region Midtjylland: Lene Petersen

Formandens beretning for 2016:

Siden sidste generalforsamling, afholdt i Åle, er der sket følgende:
-          Vi har haft brunch cafe om en grønnere kommune. Vi tager udgangspunkt i det der er godt for borgeren, at bo i en dejlig natur i kommunen.
-          Vi genvalgte Lasse Eriksen som folketingskandidat.
-          Vi har arbejdet stabilt og flittigt med kommunalpolitikken i baggrundsgruppen.
-          Vi har lagt meget arbejde i Borgernes forsamlingshus i samarbejde med de radikale, enhedslisten og alternativet. Vi har haft tre spændende møder. To nye møder er planlagt inden sommerferien og den 9. november holder vi Det omvendte vælgermøde, hvor politikkerne er publikum.
-          Vi gik med i budgetforlig 2017 fordi vi fik tilføjet: Brug af tillid som styringsredskab og lovning på gratis psykologhjælp til unge under 25 år.
-          Vi fik valgt de 5 første på opstillingslisten til kommunalvalget, nemlig:

-          1. Torsten Sonne Petersen, Hornsyld
-          2. Jan Tidemand, Barrit
-          3. Mette Borg, Lindved
-          4. Niels Erik Nielsen, Løsning
-          5. Ronny Roy Nielsen, Smedskær
Til regionsrådsvalget opstiller vi Birgitte Krusell. Er der flere der brænder for regionsrådsarbejdet, så sig til!
-          Vi har haft et vellykket møde med oplæg af Andreas Canvin om FN´s 17 verdensmål, som vi vil forsøge at gøre til lokale SF Hedensted mål.
Vi har deltaget i Landsmødet (Ronny og Mathilde),i delegeretmøde for SF i region midt( Birgitte) i kontaktrådsmøder( Lene) Grønt folkemøde i København( Torsten og Lene) i valgkamp kick off i København( Torsten og Lene) Kommunalpolitisk landsmøde( Torsten og Jan) Valgoplæg skrivning( Torsten, Jan, Birgitte og Lene)
Vi fik ikke arbejdet med at etablere en kvindegruppe. Ingen greb bolden!
Vi vil i vores fremtidige arbejde skabe håb om en bedre verden lokalt og nationalt for alle mennesker.
 Vi vil arbejde for større lighed og en større grad af borgerinddragelse.
Tak til alle der har gjort en arbejdsindsats for SF!
Desuden vil vi holde sommerfest hos Lene og Torsten lørdag den 24 juni, så reserver allerede nu datoen. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar