tirsdag den 4. juni 2013

SF's vision for Hedensted kommune

På arbejdsmødet i weekenden blev der formuleret følgende vision 


Visionen for Hedensted er en kommune, som:

  • er i dialog med borgerne om prioriteringer og rammer for det, vi er fælles om.
  • gør en målrettet og langsigtet indsats for miljøet
  • Er en attraktiv arbejdsplads med mulighed for udvikling og efteruddannelse
  • en sund kommunal økonomi
  • Er et godt sted at bo og arbejde
  • giver børn og unge gode opvækstvilkår
  • får flere i arbejde
  • tager hånd om borgere, der har brug for hjælp, herunder ældre og borgere med handicap
  • yder en tidlig og fokuseret indsats for de dårligst stillede
  • Har et mangfoldigt socialt fællesskab med varierede fritids- og kulturtilbudIngen kommentarer:

Send en kommentar